زمین فوتبال کورندهو

زیباترین زمین فوتبال در کورندهو

به گزارش تیم آژانس پرستو پرواز قرن یکی از زیباترین زمین فوتبال های جهان در کورندهو در مجمع الجزایر مالدیو بنا شده است.در این زمین فوتبال چیزی حدود ۹ تیم تمرینات خود را انجام میدهند . این زمین فوتبال که در حاشیه دریا قرار دارد بدون شیب و یا برآمدگی از استاندارد قابل قبولی برخوردار […]

ادامه مطلب